Skolans mål är att ge våra studerande både ämneskompetens och social kompetens samt att stärka självtilliten. Vår idégrund präglas av våra huvudmäns verksamhet kring natur och miljö, internationella frågor och ungdomskultur och finns beskriven i vårt idéprogram.

Studierna ska ge förberedelse för vidare studier, yrkesverksamhet och demokratiskt deltagande i samhällsutvecklingen. Vi studerar för livet och inte för provet!

I vårt arbetssätt blandar vi teoretiska studier, deltagarnas erfarenheter, fältstudier och skapande arbetsformer.