Kort om Bigwa F D C

Bigwa Folk Development College är en folkhögskola belägen i Morgoro, i östra Tanzania cirka 20 mil väster om staden Dar es Salaam. På skolan går för närvarande cirka 90 elever i åldrarna 16-21 år. Bigwa F D C bedriver en yrkespraktisk vuxenutbildning och lär ut sömnad, hushållskunskap, ellära samt snickeri/husbyggnad. Skolans syfte är att eleverna efter avslutad utbildning lättare ska kunna finna ett arbete och bli självförsörjande.

Bakgrund

Tanzanias president på 70-talet, Julius Nyerere, var under en längre tid mycket intresserad av den svenska folkhögskole-idén och hade en önskan om att sprida den i sitt land. I och med Tanzanias och Sveriges goda relationer inleddes ett samarbete som resulterade i att ett 70-tal folkhögskolor växte fram i Tanzania, där ibland Bigwa F D C, 1975.

Valla folkhögskola, som är belägen i Linköping, har sedan 1966 haft en u-landslinje som än idag spelar en central roll i skolans internationella profil. 1986 kom Bigwa F D C och Valla i kon-takt med varandra genom Karibu, en svensk-tanzaniansk organisation som jobbar för att folkhögskolor i Sverige ska få utbyte med tanzanianska folkhögskolor.

Valla och Bigwa F D C har genom åren haft utbyte lärare och elever emellan. Vallas u-linje har regelbundet besökt Bigwa F D C och har ofta haft skolan som bas för att besöka organisationer i närområdet.

Bigwa F D C är som ett andra hem för Valla på den afrikanska kontinenten.

Finansiering av Bigwa F D C

När arbetet med Bigwa F D C startades, finansierades skolan av SIDA-pengar och Tanzanias utbildningsdepartement. 1995 tog dock finansieringen en annan riktning. SIDA var inte längre intresserade av ett samarbete och det var hårda tider på det tanzanianska utbildningsdepartementet. Sedan dess täcker den tanzanianska staten bara lönerna till lärarna, medan skolan själv får stå för driftskostnaderna. Eleverna får själva betala sina utbildningskostnader. Med hjälp av Vallas stora engagemang har skolan fått hjälp med en del av finansieringen.

Samarbetet

Bigwa F D C har alltid legat Valla varmt om hjärtat och samarbetet har utvecklats successivt genom åren. Det har fallit sig naturligt att det har varit och är u-linjen som har mest kontakt och samarbete med skolan. De senaste åren har Bigwa F D C även fungerat som en praktikplats för Vallas fritidsledarelever. Valla betyder mycket för Bigwa F D C, självklart genom den ekonomiska hjälpen, men framförallt genom mötena och vänskapen. För Bigwa F D C är det ingen vinter utan ett besök från Valla.